Kdo jsme?

Společnost Český červený kříž je ze zákona národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva – humanitárním občanským sdružením působícím na celém území České republiky.
ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK.
Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.
Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Pokud potřebujete pomoci neváhejte kontaktovat p. Fidlerovou

739 051 011

Představenstvo MS ČČK Železný Brod

Předsedkyně Ludmila Fidlerová
Jednatelka Šárka Hlaváčová
Pokladník Ludmila Michlerová
Kontrolor Ing. Martin Fidler

Kontakt

Děkujeme TFnet za podporu
JF|Design © 2023