ČČK – Železný Brod

Výroční zpráva za rok 2016

Autor: Admin 25.1. 2017

Výroční zpráva místní skupiny ČČK Železný Brod 2016

K 1. 1. 2016 čítala členská základna místní skupiny 21 členů. Z tohoto počtu je 14 členů ve věku do 65 let a 7 ve věku nad 65 let.

11. 3. byli proškoleni hasiči v Horské Kamenici. Nejen teoreticky, ale i prakticky si vyzkoušeli základy první pomoci.

Dne 16. 3. se konala výroční valná hromada, na které se probírala činnost naší MS Železný Brod.

29. a 30. 4. a 21. a 22. 10. se konala tradiční sbírka šatstva pro humanitární účely, kdy bylo vybráno rekordní množství použitého textilu, který si odváží Diakonie Broumov.

15.5. se naše členky zúčastnily pohádkové cesty s Andílkem, kde měli pro děti připraveno zdravotnické stanoviště v kostýmech.

11.6. se uskutečnil tradiční výlet naší MS ČČK. V letošním roce jsme zavítali do Babiččina údolí a na zámek Ratibořice. Opět jsme naplnili celý autobus, a i přes průtrž mračen, která nás zastihla na zámku, se všem výlet líbil.

Dne 21. 6. jsme byli přítomni na dni IZS ve Zlaté Olešnici za OS ČČK Jablonec nad Nisou a dne 28. 6. se naše MS prezentovala na dni IZS v Železném Brodě. Zajišťovali jsme jak ukázky první pomoci, tak zdravotnický dozor a zároveň jsme maskovali pro veřejnost, což tradičně sklidilo obrovský úspěch hlavně u dětí. A i my jsme si užili spoustu legrace.

3.9. každý rok zajišťujeme zdravotnický dozor na hasičské soutěži v Jirkově – Jirkovská proudnice

1.10. jsme se účastnili akce Tunel 2016, kdy jsme si zahráli figuranty pro záchranné týmy Libereckého kraje a 15. 11. jsme pomáhali na soutěži Dobývání ztraceného záchranáře, kterou pořádá OS ČČK Jablonec nad Nisou.

Od 11. 10. vede Ludmila Fidlerová kroužek první pomoci na ZŠ Pěnčín, ve kterém je 13 dětí. Kroužek je pravidelně každé úterý.

Na akcích pořádaných městem Železný Brod jako je Ohňostroj, Jarmark a Skleněné městečko jsme zajišťovali bezplatně zdravotnický dozor. Dozor vždy zajišťují kvalitně proškolení zdravotníci ČČK s normou Zdravotník zotavovacích akcí a dlouholetou praxí.

Už druhým rokem školíme pro Autoškolu Novotný první pomoc pro uchazeče o řidičské oprávnění na C, D a E a díky platbě za tato školení jsme si letos pořídili altán pro ukázkové akce a mikiny s logem ČČK.

Ve spolupráci s oblastním spolkem ČČK Jablonec nad Nisou se naši členové jmenovitě Ludmila Fidlerová, Martin Fidler, Šárka Hlaváčová, Jiřinka Balatková a Ludmila Michlerová účastnily spousty akcí pořádaných OS ČČK JBC. Nejvýznamnějšími jsou Hlídky mladých zdravotníků a Oblastní studijní středisko pro žáky základních škol celého Jabloneckého okresu. Dále se podílíme na školeních první pomoci pro širokou veřejnost a nezdravotnické složky IZS, prezentace na dopravním hřišti v Jablonci nad Nisou, zdravotnických dozorů v divadle a na dalších sportovních akcích.

Dne 1. 10. 2016 byly spuštěny naše nové webové stránky, za jejichž provoz odpovídá Jan Fleišman a za ně mu patří poděkování  www.cck-zeleznybrod.cz

Závěrem poděkování všem, kteří se podíleli na činnosti naší místní skupiny a všem, kteří přispěli do humanitárních sbírek.

Poděkování patří i městu Železný Brod a OS ČČK Jablonec nad Nisou za podporu naší místní skupiny.

Ludmila Michlerová – Předsedkyně MS ČČK Železný Brod

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *